Landbruk

Vekstra er den største leverandøren av regnskapstjenester til det norske landbruket. Vi betjener alt fra små deltidsbønder til store landbruksforetak med omfattende og avansert drift. Våre landbrukskunder har svært ulike behov, og derfor deler vi våre tjenester til landbruket i ulike kategorier:
 • Vekstra Landbruk Basis
  • For deg som kun ønsker et tradisjonelt regnskap for beregning av moms og skatt.
 • Vekstra Landbruk Pluss
  • For deg som har behov for å bruke regnskapet til planlegging og forbedring av drifta.

Gjennom en samtale med din regnskapsfører om hvilke behov du har skal denne inndelingen sikre at du får tjenester som er tilpassete dine behov.

Noen av våre tjenester til våre landbrukskunder:

 • Skattemelding for formues- og inntektsskatt
 • Skatteplanlegging, f.eks. Tømmerkonto
 • Driftsregnskap og driftsplanlegging
 • Samdrifter
 • Pensjonsspørsmål
 • Planlegging og søknader vedrørende tilleggsnæringer
 • Verdsetting av landbrukseiendommer
 • Generasjonsskifte/eierskifte
 • Lønn
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • Fakturering