Våre tjenester

Fakturering, betaling og lønn

Fakturering og betaling: Kredittsalg krever gode faktureringsrutiner og god oppfølging av kundene. Gode rutiner rundt kredittsalg er avgjørende for å sikre god likviditet. Erfaringsmessig har

Les mer
Landbruk

Vekstra er den største leverandøren av regnskapstjenester til det norske landbruket. Vi betjener alt fra små deltidsbønder til store landbruksforetak med omfattende og avansert drift. Våre

Les mer
Regnskap og årsoppgjør

Ulike kunder og bransjer har ulike behov for regnskapsføring. Vi arbeider etter prinsipper om individuelle løsninger. Dette innebærer at vi i samarbeid med deg forsøker

Les mer

Rådgivning og konsulenttjenester

Vi liker å se ting vokse, og det er din bedrift vi ønsker skal vokse. Regnskapet er et viktig styringsverktøy for din bedrift dersom det brukes riktig. Derfor er det også naturlig at økonomisk rådgiving er en integrert del av det å føre regnskapet ditt. Innhold og nivå tilpasses dine behov.

Les mer